Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang web sbobet-casino-vn.click. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung, tài liệu và thông tin hiển thị trên trang web sbobet-casino-vn.click đều thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan. Bạn không có quyền sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc tái sử dụng bất kỳ nội dung nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

  • Bạn có quyền truy cập và sử dụng trang web sbobet-casino-vn.click và nội dung của nó chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
  • Bạn không được phép sử dụng trang web và nội dung của nó với mục đích bất hợp pháp hoặc gây hại.

2. Quảng cáo và liên kết

Trang web sbobet-casino-vn.click có thể hiển thị quảng cáo từ bên thứ ba hoặc liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật và hoạt động của các bên thứ ba này. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên thứ ba là do quyết định và rủi ro của bạn.

  • Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh của thông tin và nội dung từ các trang web bên thứ ba.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ việc sử dụng hoặc liên kết đến các trang web bên thứ ba.