Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tham gia các dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc biểu mẫu trên trang web. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân thông qua việc sử dụng 'cookies' và công nghệ tương tự để nâng cao trải nghiệm của người dùng trên trang web của chúng tôi.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sẽ được sử dụng để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu, như đăng ký tên miền, lưu trữ web và email. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn về các thông tin liên quan đến dịch vụ và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi, phân tích xu hướng và thông tin thống kê, và để quảng cáo và tiếp thị.

  • Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc nếu được yêu cầu bởi pháp luật.
  • Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn bằng các biện pháp an ninh công nghệ, như mã hóa dữ liệu và quy trình kiểm tra bảo mật.

3. Quyền lựa chọn và cập nhật thông tin cá nhân

Bạn có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Bạn cũng có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình và yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa nó. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp dưới đây.

  • Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn cho đến khi không còn cần thiết cho các mục đích đã nêu trong chính sách này hoặc cho đến khi bạn yêu cầu xóa thông tin.
  • Chúng tôi cũng sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn nếu có nghĩa vụ pháp lý hoặc để thực thi các điều khoản hợp đồng.