Chính sách cookie

Cookies là các tệp tin nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào một trang web. Những tệp tin này chứa thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web đó và giúp cho trang web nhận ra bạn khi bạn truy cập trang web đó lại.

Cookies không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào và không thể gây hại cho trình duyệt của bạn.

2. Mục đích sử dụng Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies trên trang web sbobet-casino-vn.click để:

  • Theo dõi và phân tích các hoạt động của người dùng trên trang web
  • Cung cấp và cải thiện các dịch vụ và chức năng trên trang web
  • Tùy chỉnh trải nghiệm của người dùng theo sở thích và quy định của họ
  • Xác nhận danh tính của người dùng khi họ đăng nhập vào tài khoản của mình

3. Loại Cookies mà chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng hai loại cookies trên trang web sbobet-casino-vn.click:

  • Cookies cần thiết: Những cookies này là cần thiết để bạn có thể sử dụng các chức năng cơ bản trên trang web. Chúng bao gồm việc xác nhận danh tính, quản lý phiên làm việc và bảo mật.
  • Cookies phân tích: Những cookies này giúp chúng tôi hiểu cách người dùng tương tác với trang web, từ đó chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm người dùng và cung cấp nội dung tốt hơn.

4. Quản lý Cookies

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web sbobet-casino-vn.click, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Bạn cũng có thể tùy chỉnh cài đặt cookie trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, việc vô hiệu hóa cookies có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web.

Nếu bạn không muốn nhận cookies từ trang web sbobet-casino-vn.click, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookies hoặc cảnh báo khi cookies được gửi đến. Bạn cũng có thể xóa cookies đã lưu trên trình duyệt của mình.